Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee
ERAY GÖKÇE

Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief
ERAY GÖKÇE

Hukuk Danışmanı / jurisconsult
NAMIK KARAMERCAN

E-Mail  

[email protected]